Memòria del consell de salut de L'Hospitalet

Editorial

Ajuntament de L'Hospitalet

Aquesta memòria és el recull de la dinàmica establerta i del treball realitzat per la comissió permanent i els grups de treball durant tot l’any, des de la celebració del Plenari del mes de juliol de 2008 fins a l’altra sessió plenària de juliol de 2009.