The danish perfect pangram

Tipografia, Editorial

Projecte intern

Un pangrama és una frase o sintagma amb sentit complet que té totes les lletres de l'alfabet d'una llengua. S'usen sobretot en tipografia, per mostrar tots els tipus de grafies d'una font, evitant les repeticions de lletres al màxim. És va utilitzar un pangrama en llengua danesa per fer un cartell per mostrar l'anatomia tipogràfica. Com a complement es va dissenyar un díptic amb tota la informació de la tipografia utilitzada.