Pla Integral de Salut de L'Hospitalet

Editorial

Ajuntament de L'Hospitalet

Aquest pla descriu la situació de la població hospitalenca amb la intenció de detectar els problemes que els hi afecten en el nou panorama sociocultural del municipi. La publicació analitza els factors territorials, demogràfics, socioeconòmics i epidemiològics que incideixen sobre el nivell de salut de la població, cosa que permet identificar els principals problemes de salut i fonamentar l’elaboració de les estratègies sanitàries per als pròxims anys.