La muntanya
construïda

Exposició

Parc Natural de l'Alt Pirineu, Ecomuseu de les Valls d'Àneu

Aquesta exposició intinerant és un ampli recull de les formes construïdes que han perdurat fins els nostres dies i permet acostar-se als tipus de vida que han existit a la zona del Parc i, per extensió, a d’altres valls del Pirineu català. A través de 14 plafons, l’exposició permet recórrer el Parc i conèixer des de la xarxa de camins, els ponts i palanques, les bordes i tot tipus de construccions agrícoles i ramaderes fins a un tipus d’indústria avui dia obsoleta i les construccions militars més recents.